رفتن به نوشته‌ها

Tag: علائم کمبود منیزیم در خیار

علائم کمبود عناصر غذایی در خیار گلخانه ای

1- علائم کمبود ازت در خیار

برگ های پایینی خیار شروع به زرد شدن می کند. علامت بارز کمبود ازت در میوه های خیار دیده می شود و انتهای میوه باریک و کج می شود.

می توانیم 200 تا 500 گرم اوره را در 100 لیتر آب حل کرده و هر دو هفته یکبار بر روی گیاه، محلول پاشی نماییم.

2- علائم کمبود فسفر در خیار

علائم کمبود فسفر به این صورت دیده می شود که پایین ترین برگ بوته خیار، زرد می شود در صورتی که برگ های بالایی آن سبز است. مقدار فسفر مورد نیاز قبل از کاشت بر اساس آزمایش خاک مشخص شده و تأمین می شود.

کمبود فسفر با محلول پاشی فسفر روی گیاه خیار، سریعاً جبران می شود. مصرف فسفر مونو پتاسیم فسفات از طریق آب آبیاری استفاده می شود.