رفتن به نوشته‌ها

Tag: فلوچارت

آموزش الگوریتم و فلوچارت به زبان ساده

:white_check_mark:معرفی کتاب آموزشی:beginner: آموزش الگوریتم و فلوچارت به زبان سادهاین کتاب آموزشی در ۵فصل تنظیم شده است :memo: این کتاب ، اکثر مفاهیم مورد نیاز برای ورود به دنیای برنامه‌نویسی را بیان کرده و ترتیب مثال‌ها به‌ گونه‌ای است که از ساده‌ترین مثال شروع کرده و هرچه جلوتر می‌رود مفاهیم کاربردی‌تر در قالب مثال‌های سخت‌تر بیان می‌شود.فصل اول: آشنایی با الگوریتم و سیستم‌های اعدادنویسیفصل دوم: فلوچارت، ساختار تصمیم و تکرارفصل سوم: الگوریتم‌های فرعیفصل چهارم: آرایه‌هافصل پنجم: پردازش رشته‌ها