رفتن به نوشته‌ها

Tag: قطعات NOPB

NOPB یعنی چی

استفاده از NOPB در انتهای شماره قطعات الکترونیکی، نشان دهنده “بسته بندی بدون سرب” است ، یعنی “بدون سرب”. این مشخصات برای بازارهای خاص مورد نیاز است. شماره قطعه مثل LM50BIM3/NOPB