رفتن به نوشته‌ها

Tag: مالیات،سامانه مالیات،اموزش مالیات،tax

آموزش سامانه های مالیاتی

  • گروه اول: درامد سالیانه بالای ۳۰ میلیارد تومان باشد. مثل مشاغل زیر

عملکرد :۱۳۹۹
-۱دارندگان کارت بازرگانی )واردکنندگان وصادرکنندگان(.
-۲صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای تـولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تـاسیس و پروانه بهره برداری از وزارت خانه ذیربط.
-۳صاحبـان هتلهای سه ستـاره و بالاتر.
-۴صاحبـان بیمارستانها، زایشگاه ها ، کلینیک های تخصصی.
-۵صـاحبـان مشاغل صرافی.
-۶فروشگاه های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط.
برای عملکرد ۱۴۰۰به بعد فعالیت های ذیل اضافه گردیده است:
-۷صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم
-۸صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری

  • گروه دوم

اشخاصی که درامد آن ها بین یک میلیارد تا سه میلیارد تومان است در این گروه جای میگیرند.

  • گروه سوم

مشاغلی که درامد انها زیر یک میلیارد تومان می باشد.