رفتن به نوشته‌ها

Tag: مالیات،سامانه مالیات،اموزش مالیات،tax

آموزش سامانه های مالیاتی

  • گروه اول: درامد سالیانه بالای 30 میلیارد تومان باشد. مثل مشاغل زیر

عملکرد :1399
-1دارندگان کارت بازرگانی )واردکنندگان وصادرکنندگان(.
-2صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای تـولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تـاسیس و پروانه بهره برداری از وزارت خانه ذیربط.
-3صاحبـان هتلهای سه ستـاره و بالاتر.
-4صاحبـان بیمارستانها، زایشگاه ها ، کلینیک های تخصصی.
-5صـاحبـان مشاغل صرافی.
-6فروشگاه های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط.
برای عملکرد 1400به بعد فعالیت های ذیل اضافه گردیده است:
-7صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم
-8صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری

  • گروه دوم

اشخاصی که درامد آن ها بین یک میلیارد تا سه میلیارد تومان است در این گروه جای میگیرند.

  • گروه سوم

مشاغلی که درامد انها زیر یک میلیارد تومان می باشد.