برچسب گذاری توسط: محاسبه دور موتور و سرعت زاویه ای با توجه به شعاع غلتک (یا پولی) و سرعت خطی

۰

نرم افزار محاسبه دور، سرعت خطی و سرعت زاویه ای موتور

این نرم افزار که فعلا اسمش رو موتورچی- MotorChi گذاشتم از سه قسمت تشکیل شده است. این قسمت ها عبارتند از: ۱- محاسبه دور موتور و سرعت زاویه ای با توجه به شعاع غلتک (یا پولی)...