رفتن به نوشته‌ها

Tag: مدلسازی مشکلات تصمیم گیری های پیچیده اخلاقی با تحقیق عملیاتی

مدلسازی مشکلات تصمیم گیری های پیچیده اخلاقی با تحقیق عملیاتی

این مقاله به بررسی سهم عملی روش های تحقیق عملیاتی (OR) در مدلسازی مشکلات تصمیم گیری های اخلاقی می پردازد. اینگونه مشکلات در سراسر جهان وجود دارد: امروزه در مسائل پایداری بسیاری مثل تعارض های مثلث جامعه، اقتصاد و محیط زیست دیده می شوند. نشان می دهیم که پیش فرض های مدلسازی مشکلات اخلاقی عبارتند از: تعریف اصول اخلاقی، ارزیابی مفهوم تصمیم، مشارکت سهامداران، جمع آوری چند ضابطه ای داده، و درک اتصالات داخلی سیستماتیک. ابزارهای کلاسیک OR، که بیشتر در مسائل لجستیک و بهینه سازی استفاده می شوند، برای غلبه بر جنبه های اخلاقی جدید پایداری کفایت نمی کنند…