رفتن به نوشته‌ها

Tag: موافقت با قوانین و مقررات

ترجمه متن های ووکامروس

تعدادی از متن های مهم تو وکامروس فارسی ترجمه نشدند. از جمله I have read and agree to the website %s که مشتری در مرحله اخر باید موافقت نامه رو تایید کنه. برای ترجمه این جمله میتونیم به فایل .po مراجعه کنیم و در اونجا ترجمه رو تصحیح کنیم. ولی با کمال تعجب میبینیم که همین جمله ای توی اون فایل نیست. پس میایم فایل .po ووکامروس اصلی رو باز میکنیم و به دنبال جمله میگردیم. که به صورت زیر هست: I have read and agree to the website %s بعد با استفاده از حلقه های ترجمه ووکامروس فارسی، ترجمه…