رفتن به نوشته‌ها

Tag: نقشه‌های ذهنی

ترسیم نقشه‌های ذهنی با استفاده از ویرایشگر متن Word

  گفته می‌شود یک انسان بصورت معمول روزانه بین ۱۲ الی ۱۵ هزار ایده و اندیشه‌ء متفاوت را در ذهن خودش مورد پردازش قرار می‌دهد، البته شکی نیست برخی افراد که دارای ضریب هوشی بیشتر می‌باشند ذهن پویا‌تری نیز دارا هستند و این رقم می‌تواند در مورد آنها بیشتر باشد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ذهن ما به ندرت در حین پردازش ایده‌ها در یک خط مستقیم از ایدهء الف به سمت ایدهء ب می‌رود، ذهن انسان در هر لحظه می‌تواند با چندین ایده و فکر درگیر باشد آنها را مورد پردازش همزمان قرار بدهد…