رفتن به نوشته‌ها

Tag: نمر افزارهای دفتر پیشخوان،دفتر،پیشخوان،دفتر پیشخوان،نرم افزارهای دفتر پیشخوان،IECPosNG،IPG Assistance

نر افزارهای دفتر پیشخوان

بعد از نصب ویندوز یک سری تنیمات باید انجام داد و همچنین یک سری نرم افزارها نیز نصب کرد. در ادامه میخوام لیست از این قبیل اقدامات بنویسم.


 

پرینتر

تنظیمات چاپ دو رو مطابق عکس زیر

چاپ پشت رو
چاپ پشت رو
چاپ پشت رو
چاپ پشت رو