رفتن به نوشته‌ها

Tag: هوش

تست هوش

  اگر شما فکر می کنید که جزو افراد باهوش هسیتید بگویید اشبتاه در کجاست؟ ۱۲۳۴۵۶۷۸ ۱۲۳۴۵۶۷۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یعنی الان شما روی این موضوع تمرکز کردید من نگفتم که اشبتاه در اعداد است.کلمه هستید ”هسیتید” و کلمه اشتباه ”اشبتاه” نوشته شده بود! پس بهتر نیست برگردیم از اول راهمنایی بخونیم!! حتی کمله راهنمایی رو هم اشتباه خوندی!!پس بهتره برگردیم اول دبستان چون کلمه”کمله”رو هم اشتباه خوندی.پس برگردیم از مهدکودک بخونیم.. حتی کلمه…