رفتن به نوشته‌ها

Tag: پروپوزال

آخرین جلسه شورای گروه جهت بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان مکاترونیک

     آخرین جلسه شورای گروه جهت بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان روز 4شنبه مورخ 93/12/13  می باشد .  دانشجویانی که در نیمسال جاری پروژه اخذ نموده اند جهت تایید موضوع  ، پروپوزال خود را با تایید استاد راهنما تا قبل از تشکیل جلسه به مسئول تحصیلات تکمیلی (آقای مرشدی) ارائه فرمایند.

تشکیل جلسه تصویب پروپوزال ارشد مکاترونیک- تیر94

قابل توجه دانشجویان ارشد مکاترونیک   جلسه شورای گروه جهت بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان روز ۳شنبه مورخ ۹۴/۴/۹ ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می شود . دانشجویان جهت تایید موضوع ، پروپوزال خود را با تایید استاد راهنما تا مورخ ۹۴/۴/۷ به مسئول تحصیلات تکمیلی (آقای مرشدی) ارائه فرمایند.