رفتن به نوشته‌ها

برچسب: پروپوزال

قابل توجه دانشجویان ارشد مکاترونیک ( تکمیل پروپوزال)

با سلام دانشجویانی که پروپوزال آنها در اسفند ماه سال ۹۴ تصویب شده است جهت تکمیل فرمها هرچه سزیعتر به آقای مرشدی مراجعه نمایند تا پس از آن جهت اخذ کد پایان نامه اقدام گردد.

آخرین جلسه شورای گروه جهت بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان مکاترونیک

     آخرین جلسه شورای گروه جهت بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان روز ۴شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۳  می باشد .  دانشجویانی که در نیمسال جاری پروژه اخذ نموده اند جهت تایید موضوع  ، پروپوزال خود را با تایید استاد راهنما تا قبل از تشکیل جلسه به مسئول تحصیلات تکمیلی (آقای مرشدی) ارائه فرمایند.

تشکیل جلسه تصویب پروپوزال ارشد مکاترونیک- تیر۹۴

قابل توجه دانشجویان ارشد مکاترونیک   جلسه شورای گروه جهت بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان روز ۳شنبه مورخ ۹۴/۴/۹ ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می شود . دانشجویان جهت تایید موضوع ، پروپوزال خود را با تایید استاد راهنما تا مورخ ۹۴/۴/۷ به مسئول تحصیلات تکمیلی (آقای مرشدی) ارائه فرمایند.