رفتن به نوشته‌ها

Tag: پنجاه راز ارائه سحنرانی و دفاعیه پایان نامه موفق و تاثیرگذار

پنجاه راز ارائه سحنرانی و دفاعیه پایان نامه موفق و تاثیرگذار

خلاصه و طرح شده توسط مرحوم دکتر رزا قراچورلو (برگرفته از کلاس درس سمینار ایشان در دانشکده حقوق تهران مرکز)     پنجاه راز ارائه سحنرانی و دفاعیه پایان نامه موفق و تاثیرگذار-اختصاصی- ۱. سخنرانی خود را از قبل آماده کنید و بیشتر از مدتی که دارید از قبل مطلب آماده کنید. ۲. سخنرانی خود را سر وقت تمام کنید. ۳. اعتماد به نفس کامل داشته باشید که متن خود را به طور کامل و به روز بیان کنید. ۴. برای جمع کردن متن پوشه کامل تهیه کنید. ۵. برای جمع کردن متن خود از نت برداری استفاده کنید و…