رفتن به نوشته‌ها

Tag: پول داوون

محاسبه مقاومت پول آپ و پول داوون

مقاومت بالا/پایین کش (Pull Up/Down Resistor) چیست و چرا استفاده می شود؟

فرض کنید که در حال استفاده از یک میکروکنترلر هستید و یک پین خاص آن را به صورت ورودی تعریف کرده باشید. در صورتی که هیچ مقاومت Pull Up یا Pull Down بر روی پین ورودی وجود نداشته باشد و پین توسط شما به GND و یا Vcc متصل نباشد، مقدار دیجیتال این پین که توسط میکروکنترلر خوانده می شود تحت تاثیر نویز و وضعیت پایه های کناری و غیره قرار می گیرد و به طور کلی مقدار خوانده شده قابل پیش بینی نیست. معمولا میکروکنترلرها امکان اتصال مقاومت Pull Up و یا Pull Down به صورت داخلی را برای کاربر فراهم می کنند که حجم مدار خارجی را کم و مشکلی که در بالا ذکر شد را بر طرف می نمایند. اما فرض کنید که پین به صورت ورودی تعریف شده و هیچ مقاومت بالاکش و یا پایین کش به آن وصل نشده و اصطلاحا به صورت شناور (Floating) است. در صورتی که بخواهیم وضعیت یک کلید را توسط این پین بخوانیم، مشکل ذکر شده باعث می شود که در زمان باز بودن کلید (پین شناور خواهد بود) مقدار دیجیتال خوانده شده قابل پیش بینی نباشد و هر دو مقدار “۰” و یا “۱” منطقی ممکن است خوانده شود. بنابراین نمی توان با خواندن مقدار پین ورودی، وضعیت کلید را تشخیص داد. برای رفع مشکل بیان شده باید از مقاومت Pull Up و یا Pull Down استفاده کرد. همانطور که بیان شد ممکن است میکروکنترلر مورد استفاده شما دارای یکی از این مقاومت ها به صورت داخلی باشد. در این نوشته در مورد مقاومت Pull Down صحبت می کنید. این مباحث عینا برای مقاومت Pull Up کاربرد دارد.