رفتن به نوشته‌ها

Tag: چاپ برد به روش ترکیب تینر و الکل

چاپ برد به روش ترکیب استون و الکل

باید ترکیب استون و الکل به گونه ای باشد که اگر روی برگه چاپ ریختید، جوهر در آن حل نشود و خطوط چاپ شده آب نروند. (فکر کنم از ترکیب تینر و الکل هم بشود استفاده کرد…البته شاید!!) منظور از برگه: برگه های پشت برچسبی که یک طرفشون لیزه هست. طرح روی طرف لیز چاپ بشود. یک ظرف بردارید و به طور معمول ۸ قسمت الکل و ۳ قسمت استون داخلش بریزید. (( ۸ قسمت تینر ۲۰ هزار و ۳ قسمت استون نتیجه بهتر است)). استون رو میتونید از مواد آرایشی بهداشتی فروشها تهیه کنید. بعد از تمیز کردن سطح…