رفتن به نوشته‌ها

Tag: کتاب پردازش تصاویر دیجیتال ، مولفان : مهندس عباس نصر آبادی مهندس فرخ فرهادی فرزین دکتر جواد حدادنیا

کتاب پردازش تصویر دیجیتال

  کتاب پردازش تصاویر دیجیتال مولفان : مهندس عباس نصر آبادی مهندس فرخ فرهادی فرزین دکتر جواد حدادنیا این کتاب بزودی توسط انجمن علمی مکاترونیک در دانشگاه حکیم سبزواری به فروش میرسد