رفتن به نوشته‌ها

Tag: کتاب پردازش تصویر، پردازش تصویر در متلب ،متلب ، انجمن علمیمکاترونیک حکیم سبزواری، حکیم سبزواری

کتاب پردازش تصویر دیجیتال

  کتاب پردازش تصاویر دیجیتال مولفان : مهندس عباس نصر آبادی مهندس فرخ فرهادی فرزین دکتر جواد حدادنیا این کتاب بزودی توسط انجمن علمی مکاترونیک در دانشگاه حکیم سبزواری به فروش میرسد