رفتن به نوشته‌ها

Tag: کلیه کتابخانه های نرم افزار آردینو و توضیحات مختصر آنها

کلیه کتابخانه های نرم افزار آردینو و توضیحات مختصر آنها

Libraries Examples from the libraries that are included in the Arduino software. Bridge Library (for the Arduino Yún) Bridge: Access the pins of the board with a web browser. Console ASCII Table: Demonstrates printing various formats to the Console. Console Pixel: Control an LED through the Console. Console Read: Parse information from the Console and repeat it back. Datalogger: Store sensor information on a SD card. File Write Script: Demonstrates how to write and execute a shell script with Process. HTTP Client: Create a simple client that downloads a webpage and prints it to the serial monitor. Process: Demonstrates how…