رفتن به نوشته‌ها

Tag: کمک هزینه عصا،عینک و سمعک بازنشستگی دفاتر پیشخوان،دفاتر پیشخوان،ict،udk;،عینک

کمک هزینه عصا، عینک و سمعک بازنشستگی دفاتر پیشخوان

بازنشتگانی می توانند از این سامانه بهره ببرند که وضعیت بازنشستگی آنها قطعی و جاری باشد.

و در آخرین ماه پرداخت حقوق،سهم بیمه تکمیلی پرداخت شده باشد.

اطلاعات متقاضی و یا همسر ثبت شود. اطلاعات فاکتور در سایت ثبت شود.

پرداخت هر ۱۵ روز یکبار به حساب بازنشسته انجام میشود.

صفحه دوم  همسر بازنشسته برای تایید عصا. اصل فاکتور که دارای تاریخ معتبر و سربرگ با ذکر نشانی باشد. و ممهور به مهر فروشگاه و دارای شماره تلفن. نام و نام خانوادگی بازنشسته قید شده باشد.بدون خط خوردگی باشد.

در مورد سمعک شرکت های مجاز به فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی را در سایت می توان مشاهده کرد.فقط فاکتورهای که بعد از تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۱ صادر شده باشد مورد پذیرش است.