رفتن به نوشته‌ها

Tag: یادگیری و آموزش زبان انگلیسی 2

تجربه‌ی من در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی ۲

      نکته اول: هنر ما یادگرفتن همه‌ی کلمات نیست. هنرمان، یاد نگرفتن کلمات غیرضروری است! «وسواس» دشمن یادگیری زبان است. اگر قرار باشد معنی تمام کلمات یک متن را بیاموزیم. انرژی و زمان زیادی صرف نخستین صفحه‌ها می‌شود. در این حالت اکثر ما، انرژی و انگیزه‌ی خود را برای ادامه مطالعه از دست خواهیم داد. اجازه بدهید که با هم قسمتی از صحبت‌های رندی پاش از کتاب آخرین سخنرانی (که درسایت متمم معرفی کردیم) را مرور کنیم: There’s something else. As a high-tech guy, I never fullyunderstood the artists and actors I’ve known and taught over the years. They would sometimes talk about thethings inside them that “needed to come out.” I thought that…