رفتن به نوشته‌ها

Tag: ۲- ISO

دانلود پروژه درس مدیریت کیفیت – صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ۲- ISO 17025

صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون (قسمت دوم)   محقق :آقای  مهندس خحوی پروژه درس : مدیریت کیفیت و عملیات – ISO 17025 رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۴۰صفحه حجم :۶۵۴ KB سرفصل مطالب: کنترل مدارک تصویب و صدور مدارک تغییرات در مدارک بازنگری درخواست ها، پیشنهادها و قراردادها واگذاری آزمون ویا کالیبراسیون به پیمانکار فرعی خرید خدما ت و ملزومات ارائه خدمت به مشتری شکایات کنترل سوابق سوابق فنی ممیزی های داخلی بازنگری های مدیریت الزامات فنی روش های آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری روشها انتخاب روش آزمون…