برچسب: Kerio

راهنمای اتصال به سرویس کریو در لینوکس

دستور زیر رو در ترمینال اجرا کنید
sudo apt-get install debconf openssl
و بعد دانلود بسته kerio_xxx.deb نسخه مناسب سیستم خود (۳۲ بیتی یا ۶۴ بیتی) از لینک های زیر۶۴ بیتی  
http://speed-vpn.com/dl/pc/kerio-control-vpnclient-9.0.1-547-linux-amd64.deb
۳۲ بیتی
http://speed-vpn.com/dl/pc/kerio-control-vpnclient-9.0.1-547-linux.deb
و نصب بسته kerio_xxx.deb ۶۴ بیتی
sudo dpkg -i kerio-control-vpnclient-9.0.1-547-linux-amd64.deb
۳۲ بیتی
sudo dpkg -i kerio-control-vpnclient-9.0.1-547-linux.deb
اگر هنگام نصب بسته kerio_xxx.deb  با ارور مواجه شدید. دستور زیر رو در ترمینال اجرا کنید.
sudo apt-get install -f
از سایتی که کریو (kerio) تهیه کردین آدرس سرور و یوزر و پسورد بهتون میده وقتی نصب رو شروع میکنید ۱- وارد کردن آدرس سرور طبق عکس زیر و بعد از وارد کردن آدرس سرور روی ok کیلک کنید. ۲- روی yes کلیک کنید. ۳- روی yes کلیک کنید. ۴- وارد کردن یوزر و بعد از وارد کردن یوزر روی ok کلیک کنید. ۵- وارد کردن پسورد و بعد از وارد کردن پسورد روی ok کلیک کنید. ۶- reboot کردن سیستم برای استارت، توقف و ریستارت کردن Kerio هم از دستورهای زیر استفاده کنین.
sudo /etc/init.d/kerio-kvc start
sudo /etc/init.d/kerio-kvc stop
sudo /etc/init.d/kerio-kvc restart
برای تنظیم دوباره کریو از دستور زیر استفاده کنید
sudo dpkg-reconfigure kerio-control-vpnclient
برای حذف کریو: از دستورات زیر استفاده کنید
sudo apt-get remove kerio-control-vpnclient
or
sudo apt-get remove --purge kerio-control-vpnclient

Read More