رفتن به نوشته‌ها

ماه: اکتبر 2019

کانکتورها

  ابعاد         /       پارت نامبر در پروتیوس

25630301 RP2           مناسب کانکتور مخابراتی –  کانکتور 3 پین با فاصله پایه   2 میل و کلا 4 میل

25630401 RP2          کانکتور 4 پین با فاصله پایه   2 میل و کلا 6 میل

26630201 RP2          کانکتور 2 دو پین با فاصله 2 میل

26630301 RP2         کانکتور 3 پین با فاصله پایه   2 میل و کلا 4 میل

26630401 RP2         کانکتور 4 پین با فاصله پایه   2 میل و کلا 6 میل

26640401                 کانکتور 4 پین 2*2 با فاصله پایه   2 میل

26640601                 کانکتور 6 پین 3*2 با فاصله پایه   2 میل

بازر Buzzer

ماژول بیزر دارای دو نوع اکتیو و پسیو می‌باشد. در نوع پسیو برای راه اندازی ماژول نیاز به تعریف فرکانس کاری برای عملکرد ماژول بیزر خواهد داشت. ماژول بیزر اکتیو برای راه اندازی تنها نیاز به ولتاژ DC دارد و به راحتی قابل اجرا است. دیگر نیازی به تعریف فرکانس کاری برای عملکرد آن نخواهیم داشت. به عبارتی با شوک الکتریکی ماژول اکتیو فعال خواهد شد.

بازر در مدل های از 1.2 تا 30 ولت موجود هست.

5 ولتی آن جریان مصرفی حدودا کمتر از 10 میلی آمپر است.

نوع مرغوب آن (به طور مثال: TMB 12A05 – 5 ولتی ) صدای بیشتری نسبت به انواع معمولی دارد.

نکات برنامه نویسی آردوینو

  •  خواندن مقداری از پتانسیومتر متصل به پایه آنالوگ و Map کردن آن بین بازه مثبت.

uint8_t PtnTemp = map(analogRead(PinPtnTemp), 0, 1023, 102, 202);

از متغییر نوع uint8_t برای کاهش حجم کدها استفاده شود. ضمن اینکه اگر بازه مثبت هست (در اینجا 102 تا 202 ) حتمن نوع متغییر بدون علامت (U) ذکر شود؛ چراکه ممکن هست مقدار مپ شده منفی نیز باشد. یعنی نصف پتانسیومتر بچرخانید عدد مثبت درست نمایش داده میشود و از نصف به بعد اعداد خوانده شده منفی میشوند.