دسته: عمومی

ورودیهای سال ۱۳۹۱ رشته مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

دانشجویان پسر دانشجویان دختر  کل دانشجویان گرایش ۳۳ ۴ ۳۷ کنترل اتوماتیک ۲۶ ۵ ۳۱ طراحی ربات ۲۹ ۹ ۳۸ ارتباط جنبی ورودیهای سال ۱۳۹۱ رشته مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان به تفکیک گرایش و جنسیت Tweet Google Plus Share Save Share Whatsapp

ورودیهای سال ۱۳۹۲ رشته مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

دانشجویان پسر دانشجویان دختر  کل دانشجویان گرایش ۱۹ ۳ ۲۲ کنترل اتوماتیک ۱۹ ۹ ۲۸ طراحی ربات ۹ ۸ ۱۷ ارتباط جنبی ورودیهای سال ۱۳۹۲ رشته مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان به تفکیک گرایش و جنسیت Tweet Google Plus Share Save Share Whatsapp

“مسابقات رباتیک “جهت معرفی نخبگان به کشورهای خارجی

سطوح مختلف مسابقات رباتیک در ایران برگزار می شود، اما این مسابقات که قرار است میدان محک علمی، پیش رفت و بومی سازی علم رباتیک باشد گاهی تنها تابلویی برای معرفی نخبگان به دیگر کشورها می‌گردد. گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»؛ ربوکاپ عنوان مسابقات بین‌المللی در زمینه دانش رباتیک و هوش مصنوعی است که به صورت […]

سیستم های هوشمند

نیاز یک سیستم هوشمند به کنترلر  برای روشن‌تر شدن مطلب، این بحث را با مثالی شروع می‌کنیم. دکتر فایفر در کنفرانس علوم شناختی سال گذشته دو نوع طراحی ربات را با هم مقایسه کردند؛ یکی ربات آسیموی هوندا که علاوه بر مغز دارای یک معماری ذهنی نیز هست و بنابراین تا حدودی از آگاهی و […]