دسته: بهینه سازی در تولید

بهینه سازی در تولید

دانلود مسائل درس بهینه سازی در تولید- قسمت اول ۰

دانلود مسائل درس بهینه سازی در تولید- قسمت اول

مسائل درس بهینه سازی در تولید استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : مسائل بهینه سازی در تولید- قسمت اول رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF...

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۸ ۰

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۸

جزوه درس بهینه سازی جلسه ۸ استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه ۸ رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF...

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۷ ۰

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۷

جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۷ استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه ۷ رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان...

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۶ ۰

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۶

جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۶ استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه ۶ رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان...

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۵ ۰

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه ۵

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه ۵ رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۶۴صفحه زبان : لاتین...

دانلود جزوه درسی بهینه سازی در تولید – جلسه  ۴ ۰

دانلود جزوه درسی بهینه سازی در تولید – جلسه ۴

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید – جلسه ۴ رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۶۴صفحه زبان : لاتین...

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید-جلسه ۳ – دکتر طباطبایی ۰

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید-جلسه ۳ – دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید -جلسه ۳ رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۲۷صفحه زبان : لاتین حجم...

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید-جلسه ۲- دکتر طباطبایی ۰

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید-جلسه ۲- دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید -جلسه ۲ رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۳۸صفحه زبان : لاتین حجم...

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه اول – دکتر طباطبایی ۰

دانلود جزوه درس بهینه سازی در تولید – جلسه اول – دکتر طباطبایی

استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : بهینه سازی در تولید رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۵۲صفحه زبان : لاتین حجم :۱۰۳۶KB سرفصل...

دانلود نمونه سوالات امتحانی درس بهینه سازی در تولید ۰

دانلود نمونه سوالات امتحانی درس بهینه سازی در تولید

نمونه سوالات امتحانی درس بهینه سازی در تولید استاد : آقای دکتر طباطبایی  درس : مسائل بهینه سازی در تولید- قسمت اول رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد واحد کاشان نوع...