دسته: پردازش تصویر و بینایی ماشین

پروژه درس بینایی ماشین

در این پروژه یاد می گیریم که چطور تصویر را به محیط متلب بیاوریم و آن را به ماتریس تبدیل کنیم. آن را به سطح خاکستری تبدیل کنیم. کنتراست تصویر را بهبود بخشیم. تعدیل هیستوگرام و تطبیق هیستوگرام چگونه انجام می شود و چه تاثیری روی عکس می گذارند. تار کردن تصویر و چگونگی استفاده […]