رفتن به نوشته‌ها

دسته: پردازش تصویر و بینایی ماشین

پروژه درس بینایی ماشین

در این پروژه یاد می گیریم که چطور تصویر را به محیط متلب بیاوریم و آن را به ماتریس تبدیل کنیم. آن را به سطح خاکستری تبدیل کنیم. کنتراست تصویر را بهبود بخشیم. تعدیل هیستوگرام و تطبیق هیستوگرام چگونه انجام می شود و چه تاثیری روی عکس می گذارند. تار کردن تصویر و چگونگی استفاده از فیلترهای دو بعدی از پیش تعریف شده. روشن تر کردن لبه های تصویر با فیلتر شارپ.     clear all; close all;     i=imread(‘Ehsan-Shahnazi.jpg’); عکس مورد نظر را دز متلب بارگزاری میکنیم.   i2=rgb2gray(i); عکس را به حالت خاکستزی در می اوریم.  …