برچسب گذاری توسط: آردینو

کلیه مثالهای موجود در نرم افزار آردینو و توضیح مختصر برنامه و کارایی آنها ۰

کلیه مثالهای موجود در نرم افزار آردینو و توضیح مختصر برنامه و کارایی آنها

      Core Functions Simple programs that demonstrate basic Arduino commands. These are included with the Arduino environment; to open them, click the Open button on the toolbar and look in the examples...

انواع محصولات آردینو ۰

انواع محصولات آردینو

      BOARDS (Compare Specs) SHIELDS KITS Arduino Uno Arduino Leonardo Arduino GSM Shield The Arduino Starter Kit Arduino Due Arduino Yún Arduino Ethernet Shield Arduino Materia 101 Arduino Tre Arduino Zero Arduino...

آموزش جامع برنامه ریزی و راه اندازی بردهای میکروکنترلری آردینو ۰

آموزش جامع برنامه ریزی و راه اندازی بردهای میکروکنترلری آردینو

    موضوع : آموزش جامع برنامه ریزی و راه اندازی بردهای میکروکنترلری آردینو گردآوری : ابراهیم شهنازی اریسمانی استاد : آقای دکتر محلوجی رشته : کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه : آزاد اسلامی...

آموزش ساخت مدار چشمک زن با برد آردینو به همراه برنامه ۲

آموزش ساخت مدار چشمک زن با برد آردینو به همراه برنامه

Introduction OK you’ve gotten your Arduino set up and also figured out how to use the software to send sketches to the board. Next step is to start writing your own sketches. We’ll start...