رفتن به نوشته‌ها

Tag: IPv4 Address

شبکه کردن ویندوز ۷ و ۱۰

رفع خطاهای احتمالی شبکه کردن دو رایانه با ویندوز های ۷ و ۱۰

اگر خطای کن نات اکسس داد:

ای پی کامپیوتر ویندوز ۷ را با رفتن به منوی

Control Panel\Network and Internet\Network Connections

و بعد راست کلیک روی کانکشن و انتخاب status و سپس detail . ای پی جلوی عبارت IPv4 Address

نوشته شده است.

در ویندوز ۱۰ در منوی استارت // زده و در جلو ادرس ای پی که در مرحله قبل بدست امد.

بعد اینتر اگر به پوشه اشتراکی دسترسی داشتی که هیچ. اگر نه و خطای کننات اکسس داد مطابق عکس زیر پیش میرویم.

در استارت عبارت edit بزنید، در نتایج edit group policy میاد که با کلیک روی اون صفحه ای مطابق شکل زیر باز میشود. بقیه مراحل را مطابق عکس جلوبروید و در نهایت اوکی بزنید.

حالا تست کنید ببینید با زدن ای پی میتونی به فایلهای اشتراکی در ویندوز ۷ دسترسی داشته باشید یا نه. اگر نشد ریستارت کنید.