رفتن به نوشته‌ها

اساسنامه انجمن مکاترونیک ایران

اساسنامه انجمن

  

  فصل اول کلیات و اهداف

  ماده ۱ : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و تخصصی وایجاد شبکه ارتباطی میان صاحبنظران، محققان و کارشناسان و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‏های مرتبط با علم مکاترونیک، انجمن علمی مکاترونیک ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‏شود، تشکیل می‏گردد.

  ماده ۲ : انجمن موسسه‏ای غیرانتفاعی است و در زمینه‏های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‏کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‏باشد.

  ماده ۳ : مرکز انجمن در شهر تهران می‏باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن‏های علمی می‏تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

  تبصره : هیئت مدیره می‏تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباُ به اطلاع کمیسیون انجمن‏های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری برسد.

  ماده ۴ : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‏شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است .

  فصل دوم ـ وظایف و فعالیت‏ها :

  ماده ۵ : به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (۱) این‏اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‏عمل خواهدآورد:

  ۱-۵- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‏المللی با محققان و متخصصانی که به‏گونه‏ای با علم مکاترونیک سر و کار دارند .

  ۲-۵- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی و فنّاوری در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‏ها و برنامه‏های مربوط به امور آموزش و پژوهش و فنّاوری در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

  ۳-۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

  ۴-۵- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

  ۵-۵- برگزاری گردهمایی‏های علمی در سطح ملی، منطقه‏ای و بین‏المللی

  ۶-۵- انتشار کتب و نشریات علمی.

 

  فصل سوم انواع و شرایط عضویت

  ۱-۶- عضویت پیوسته

  مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی، فیزیک و ریاضی بوده و فعالیتهای مرتبط با مکاترونیک دارند می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند.

  ۲-۶- عضویت وابسته :

  اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‏های مذکور در بند۱-۶ شاغل باشند.

  ۳-۶- عضویت دانشجویی :

  کلیه دانشجویانی که در رشته‏های مرتبط با موضوع مکاترونیک به تحصیل اشتغال دارند.

  ۴-۶- عضویت افتخاری :

  شخصیت‏های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‏های مرتبط با علم مکاترونیک حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‏های موثر و ارزنده‏ای نموده باشند.

  ۵-۶- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

  سازمان‏هایی که در زمینه‏های علمی، پژوهشی و فنی مربوط فعالیت دارند می‏توانند به عضویت انجمن درآیند.

  تبصره ۱ : افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‏های مذکور در بند ۱-۶ می‏توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

  تبصره ۲ : اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می ‌ شوند.

 

  ماده ۷ : هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‏گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

  تبصره ۱ : پرداخت حق عضویت هیچ‏گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‏کند.

  تبصره ۲ : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

 

 

  ماده ۸ : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‏یابد:

  ۱-۸- استعفای کتبی

  ۲-۸- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

  تبصره : تایید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

 

  فصل چهارم ارکان انجمن

  ماده ۹ : ارکان اصلی عبارتند از :

  الف : مجمع عمومی

  ب : هیئت مدیره

  ج : بازرس

 

  الف : مجمع عمومی

  ماده ۱۰ : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‏العاده تشکیل می‏شود.

  ۱-۱۰- مجمع عمومی عادی سالی یک‏بار تشکیل می‏شود با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک از کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‏یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

  ۲-۱۰- مجمع عمومی فوق‏العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‏شود.

  ۳-۱۰- در صورتی که جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت آرا بصورت مکاتبه‏ای ـ براساس آیین‏نامه‏ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‏شود ـ اخذ خواهد شد.

  تبصره ۱ : دعوت برای تشکیل مجمع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

  تبصره ۲ : یک سوم اعضای پیوسته می‏توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‏العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

  تبصره ۳ : در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

  تبصره ۴ : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‏العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

  ماده ۱۱ : وظایف مجمع عمومی

  الف ـ مجمع عمومی عادی

  – انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)

  – تصویب خط مشی انجمن

  – بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

  – تعیین میزان حق عضویت

  – عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

  – بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‏های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

 

  ب ـ مجمع عمومی فوق‏العاده

  – تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

  – تصویب انحلال انجمن

  تبصره ۱ : مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‏ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‏شوند.

  تبصره ۲ : اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‏شوند.

  ت بصره ۳ : اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس ک اندیدا کرده‏اند.

 

  پ ـ هیئت مدیره

  ماده ۱۲: هیئت مدیره انجمن مرکب از ۹ عضو اصلی و ۲ عضو علی‏البدل است. که هر ۳ سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‏شوند.

  ۱-۱۲- هیچیک از اعضا نمی‏توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

  ۲-۱۲- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

  ۳-۱۲- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به انتخاب رئیس ، نائب رئیس ، دبیر و خزانه‌دار و تفکیک وظایف اقدام می‏نماید.

  ۴-۱۲- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نائب رئیس و خزانه‏دار همراه با مهر انجمن و نامه‏های رسمی با امضای رئیس یا دبیر انجمن معتبر است.

  ۵-۱۲- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل یک هفته است.

  ۶-۱۲- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‏یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

  ۷-۱۲- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می‏شود.

  ۸-۱۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

  ۹-۱۲- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‏البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

  ۱۰-۱۲- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

  ماده ۱۳ : هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‏باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است :

  ۱-۱۳- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

  ۲-۱۳- تشکیل گروه‏های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

  ۳-۱۳- هیئت مدیره می‏تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‏دهد.

  ۴-۱۳- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‏باشد.

  ۵-۱۳- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‏های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

  ۶-۱۳- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

  ۷-۱۳- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

  ۸-۱۳- اجرای طرح‏ها و برنامه‏های علمی در چارچوب وظایف انجمن

  ۹-۱۳- جلب هدایا و کمک‏های مالی

  ۱۰-۱۳- اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

  ۱۱-۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

  ۱۲-۱۳- ارسال گزارش‏های لازم به کمیسیون انجمن‏های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

  ۱۳-۱۳- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‏های علمی ارسال نماید.

  تبصره : هیئت مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‏های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

 

  ج بازرس (بازرسان)

  ماده ۱۴ : مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‏البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می‏نماید.

  تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

  ماده ۱۵ : وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

  ۱-۱۵- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

  ۲-۱۵- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

  ۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

  تبصره : کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

 

  فصل پنجم ـ گروههای علمی انجمن

  ماده ۱۶ : انجمن می‏تواند گروه‏ها و کمیته‏های تخصصی برحسب نوع فعالیت‏ها به صورت دائم و یا موقت ایجاد نماید، که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‏پردازند.

 

  فصل ششم ـ بودجه و مواد متفرقه

  ماده ۱۷ : منابع مالی انجمن عبارتند از :

  ۱-۱۷- حق عضویت اعضا

  ۲-۱۷- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‏ای، فروش مالکیت فکری دست آوردهای انجمن، فروش کتب و نشریات علمی

  ۳-۱۷- دریافت هدایا و کمک‏ها

  ۴-۱۷- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

  ماده ۱۸: درآمدها و هزینه‏های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‏های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ارسال می‏شود.

  ماده ۱۹ : کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‏های کشور نگهداری می‏شود.

  ماده ۲۰ : هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‏توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

  ماده ۲۱ : کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‏های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‏شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‏دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

  ماده۲۲: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‏های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری معتبر است.

  ماده ۲۳ : انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‏ها و احزاب سیاسی را ندارند.

  ماده ۲۴ : در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‏ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

  ماده ۲۵ : این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۴۶ زیرماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید

 

 

اعضای هیات مدیره انجمن مکاترونیک ایران (دوره چهارم) 

 

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  پست الکترونیک

دکتر علیرضا یزدی زاده –  رئیس   

دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

  aryazdizadeh@yahoo.com

دکتر  احمد قنبری- نایب رئیس 

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و دانشکده مهندسی فنّاوریهای نوین دانشگاه تبریز  

Ag3313656@gmail.com 

دکترعلی اشرف مدرس- دبیر

مدیر برنامه ریزی  تلفیقی و کنترل – معاونت برنامه ریزی کنترل راهبردی شرکت مپنا  

modarres@mapnagroup.com  

  دکتر محرم حبیب نژاد کواریم- خزانه دار

  استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

  hkorayem@iust.ac.ir

  

 دکتر مهدی علیاری شوره دلی- عضو

استادیار دانشکده مهندسی برق- کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

 aliyari@eetd.kntu.ac.ir

  دکتر علی نحوی- عضو

 

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

nahvi@kntu.ac.ir 

دکتر مجید محمدی مقدم  – عضو

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس 

m.moghadam@modares.ac.ir

دکتر محمد باقر منهاج – عضو

استاد گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

mbmenhaj@yahoo.com 

  دکتر مجید نیلی احمد آبادی- عضو

  استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

  mnili@ut.ac.ir

  

  اعضای علی­البدل هیات مدیره

  

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  پست الکترونیک

دکتر احمد میر آبادی

استادیار گروه کنترل، سیگنالینگ و راه آهن برقی دانشگاه علم و صنعت ایران 

mirabadi@iust.ac.ir

مهندس کامیار نیکزادفر

مدیر گروه مهندسی خورو مرکز علمی- کاربردی  گروه صنعتی ایران خودرو

k.nikzadfar@gmail.com

  

  بازرس اصلی

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  پست الکترونیک

  دکتر امیر حسین دوایی مرکزی

 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

  markazi@iust.ac.ir

  

  بازرس علی البدل

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  پست الکترونیک

 دکتر فرشاد برازنده

    استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Fbarazandeh@aut.ac.ir

 

منتشر شده در عمومی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *