رفتن به نوشته‌ها

راهنمایی جهت نوشتن مقالات ISI به زبان انگلیسی

راهنمای انجمن اروپایی سردبیران علمی (EASE) برای نویسندگان و مترجمان ، جهت انتشار مطلب به زبان انگلیسی

به منظور ایجاد یک ارتباط علمی مؤثر بین الملی ، نگارش مقالات پژوهشی و سایر انتشارات علمی می بایست جامع ، موجز و شفاف باشد. هدف از ارائه این راهنما ،….

راهنمای انجمن اروپایی سردبیران علمی (EASE) برای نویسندگان و مترجمان ، جهت انتشار مطلب به زبان انگلیسی

به منظور ایجاد یک ارتباط علمی مؤثر بین الملی ، نگارش مقالات پژوهشی و سایر انتشارات علمی می بایست جامع ، موجز و شفاف باشد. هدف از ارائه این راهنما ، کمک به نویسندگان ، مترجمان و سردبیران در دستیابی به اهداف یاد شده است.

قبل از هرچیز توصیه می شود که :

· مطالعه خود را به دقت طراحی و اجرا نمایید ( بعنوان مثال Hengal et al. 2011). پیش از آغاز تهیه پیش نویس مقاله ، از معقول ، محکم و کامل بودن یافته های خود اطمینان حاصل کنید (O`Connor 1991) ، تا بتوانید استنتاج قابل اعتمادی را از یافته های خود ترسیم نمایید.

· قبل از شروع ، ترجیحاً ژورنال مورد نظر را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که می خواهید مقاله خود را در کجا چاپ و ارائه نمایید. از هماهنگی بین مخاطبان آن ژورنال و مخاطب مطلب مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید (Chipperfield et al. 2010). دستور العمل ژورنال منتخب را مطالعه کرده و مقاله خود را از نظر حجم کلی مطلب ، تعداد شکل ها و غیره مطابق با آن پایه ریزی نمائید.

نوشته شما باید جامع بوده و هیچ یک از اطلاعات ضروری نباید از قلم افتاده باشد. توجه داشته باشید که اطلاعات زمانی به سادگی درک و تفسیر می شوند که در جایگاه مناسب خود ، یعنی همان جایگاهی که خواننده انتظار یافتن آن را دارد ، قرار بگیرند (Gopon & Swan 1990). به عنوان مثال ، اطلاعات می بایست به صورت زیر در مقالات پژوهشی تجربی وجود داشته باشد.

· عنوان مقاله (Title) :

عنوان مقاله باید به دور از ابهام و قابل درک برای متخصصان آن رشته بوده و محتوای مقاله را به خوبی نشان دهد (O`Connor 1991). در صورت امکان ، باید طول مدت مطالعه و محل انجام آن ، همچنین نام علمی – بین المللی ارگانیزم مورد مطالعه و نوع مطالعه عنوان مثال “مطالعه مورد” یا “کارآزمایی بالینی تصادفی شده”) در عنوان مقاله ذکر شود. تکرار اطلاعات ذکر شده در عنوان مقاله ، در خلاصه مقاله (که معمولاً همراه هم منتشر می شوند) ضرورتی ندارد هرچند که وجود برخی نکات مشترک در این دو اجتناب ناپذیر است.

· فهرست نویسندگان (List Of Authors) :

شامل نام کلیه افرادی که در برنامه ریزی مطالعه ، جمع آوری اطلاعات یا در تفسیر نتایج ، نگارش ، بازنگری اساسی و تأئید نهایی مقاله نقش اساسی داشته اند، می باشد (ICMJE 2010) . ترتیب اسامی نویسندگان باید بگونه ای باشد که افرادی که بیشترین کار مطالعه و مقاله را انجام داده اند نامشان زودتر قید شود و ترتیب اسامی بر اساس حجم کار انجام شده باشد. نام نویسندگان باید همراه با محل فعالیت (affiliation) آن ها در طول مدت مطالعه و همچنین آدرس فعلی نویسنده مسئول مقاله ذکر شود. آدرس الکترونیک تمام نویسندگان باید اعلام شود ، تا دسترسی آسان به آنها میسر باشد.

· خلاصه مقاله (Abstract) :

در خلاصه مقله می بایست به اختصار توضیح دهید که چرا این مطالعه را انجام داده اید (زمینه) ، چه سوال یا سوالاتی را می خواهید پاسخ دهید (هدف) ، مطالعه را چگونه انجام داده اید (روش) ، یافته های شما چه بوده است (نتایج : یافته های اصلی ، رابطه ها) و تفسیر شما و دستاوردهای اصلی یافته شما چیست (نتیجه گیری). خلاصه مقاله باید بیانگر محتوای مقاله باشد چرا که برای اغلب خوانندگان مقاله ، خلاصه مقاله منبع اصلی اطلاعات مقاله می باشد. شما می بایست در خلاصه مقاله تمامی واژگان کلیدی را وارد نمایید تا کسانیکه به نتایج مطالعه شما علاقه مند هستند به راحتی بتوانند مقاله شما را در اینترنت جستجو نمایند ( بسیاری از مراکز ایندکس کننده مقالات ، تنها عناوین و خلاصه مقالات را ایندکس می نمایند.) در یک گزارش پژوهشی ، خلاصه مقاله باید در مورد نتایج اصلی و واقعی آن مطالعه اطلاع رسانی کند. اما در مورد مقالات مروری ، متا آنالیزها و سایر مقالاتی که روی گستره ای از مقالات تمرکز می کنند ، خلاصه مقاله بیشتر جنبه اخباری دارد یعنی عناوین اصلی مورد بحث را فهرست می کند اما نتایج نهایی را ذکر نمی کند (CSE 2006). در خلاصه مقاله به جداول و شکل های مقاله ارجاع داده نمی شود ، چرا که خلاصه مقاله به طور مجزا از متن اصلی هم منتشر می شود. همچنین به سایر منابع هم در اینجا اشاره نمی شود مگر اینکه ضرورت قطعی داشته باشد ( که در این صورت باید جزئیات آن شامل نویسنده ، عنوان ، سال انتشار و … ، در کروشه اشاره شود). باید اطمینان حاصل نماییدکه تمامی اطلاعات ارائه شده در خلاصه مقاله در متن اصلی مقاله هم وجود داشته باشد (Appendix: Abstracts) را ببینید.

· فهرست واژه های بیشتر (در صورتی که از طرف سردبیر در خواست شده باشد) :

دراین قسمت تمام کلمات علمی مرتبط با مقاله که در عنوان و خلاصه مقاله وجود ندارند ، ذکر می شوند. واژه های کلیدی باید تخصصی و معین باشند. کلمات عمومی تر را در صورتی اضافه کنید که مطالعه شما حالت بین رشته ای داشته باشد (O`Connor 1991). در مورد متون علوم پزشکی می توانید از کلمات موجود در MeSH استفاده کنید.

· فهرست مخفف ها ( در صورتی که از طرف سردبیر درخواست شده باشد) :

تمامی مخفف هایی که در مقاله استفاده شده است باید تعریف شوند. به استثناء آن ها که برای افراد غیر متخصص شناخته شده است.

· مقدمه (Introduction) :

در مقدمه توضیح دهید چرا به انجام این مطالعه نیاز بوده و مشخص نمایید اهداف یا سوال (سوالات) مطالعه شما چه بوده است که در صدد رسیدن یا پاسخ دادن به آنها بوده اید. مطلب را از نکات عمومی تر آغاز نموده و به تدریج روی سوالات پژوهشی مربوط به مطالعه متمرکز گردید.

· روش مطالعه (Methods) :

دراین بخش روش اجرای مطالعه همراه با جزئیاتش را تشریح نمایید ( برای مثال محل انجام مطالعه ، جمع آوری اطلاعات ، ضوابط و معیارها منشاء مطالب مورد آنالیز واقع شده ، حجم نمونه ، تعداد اندازه گیریها ، سن و جنس شرکت کنندگان در مطالعه ، تجهیزات مورد استفاده ، تست های آماری و نرم افزارهای استفاده شده در آنالیز داده ها ). تمام عواملی که می توانند نتایج را تحت تأثیر قرار دهند باید مدنظر واقع شوند. در صورت در دسترس بودن ، می بایست نام کامل و مشخصات منابع مواد تجربی که از بانکهای زیستی فراهم می آیند اعلام گردند (Thomsen et al. 2011 – Combon). چنانچه از یک روش مطالعه استفاده کرده اید که منبع آن به زبان انگلیسی نبوده یا غیر قابل دسترسی می باشد ، باید جزئیات آن را دراین بخش از مقاله توضیح دهید. از بیان رعایت معیارهای اخلاقی (بعنوان مثال WMA 2008) در مورد حقوق بیمار ، حیوانات مورد آزمایش و مسائل حفاظت از محیط زیست و … اطمینان حاصل کنید.

· نتایج (Results) :

در این قسمت نتایج جدید حاصل از مطالعه خود را ارائه نمایید (معمولاً اطلاعاتی که در مطالعات قبلی منتشر شده است را وارد این بخش کنید.) تمامی جدول ها و شکل ها باید براساس توالی قرار گرفتن در متن اصلی مقاله آورده شده و شماره گذاری شوند. از متناسب بودن روش آنالیز آماری اطمینان حاصل کنید ( مانند Lang 2004 ). از تحریف و نشر اطلاعات ساختگی بپرهیزید و هیچ یک از اطلاعات مهم را از متن خارج نکنید. اشکال و تصاویر را به گونه ای دستکاری نکنید که برای مخاطب خطای ادراکی ایجاد کند. این گونه تحریف اطلاعات ، تقلب علمی تلقی می شود ( به COPE Flowcgarts مراجعه شود).

· بحث (Discussion) :

در اینجا پاسخ سوالات پژوهشی مطرح شده در مقدمه را بیان نموده و یافته های جدید خود را با اطلاعات قبلی منتشر شده مورد مقایسه قرار می دهید محدودیت های طرح را مورد بحث قرار داده و یافته های اصلی خود را برجسته نمایید. برای حمایت از نظرتان فقط از شواهدی که از نظر متدولوژیک قابل قبول می باشند استفاده کنید (CRI 2009). در خاتمه بحث و یا در یک قسمت مجزا ، نتیجه گیری نهایی خود را مورد تاکید قرار داده و اهمیت کاربردی مطالعه حاضر را بیان دارید.

تقدیر و تشکر (Acknowledgements) : اسامی تمامی افرادی که در مطالعه حضور اثر بخشی داشته اند اما نمی توان اسامی آن ها را جزء نویسندگان آورد ذکر کرده ، از تمام منابع پشتیبانی مالی تشکر نمایید. توصیه می شود شکل تشکر به این صورت باشد :

“This Work Was Supported by the Medical Research Council [grant number xxxx] “.

چنانچه از تسهیلات ویژه ای در مورد هزینه های طرح استفاده نکرده اید می توانید بنویسید :

This research received no specific grant from any funding agency in the public , commercial , or not-for-profit sectors.” (RIN 2008).

در صورت لزوم ، می توانید هرگونه موردی که به عنوان تضاد منافع (conflict of interest) نویسندگان مطرح است را برای سردبیر آشکار سازید. به عنوان مثال هر گونه ارتباط مالی یا شخصی نویسندگان مقاله با مراکز تولید کننده یا سازمانهایی که در رابطه با نتایج حاصل از این مقاله ذینفع هستند ، می بایست قید شود (Goozner et al. 2009). چنانچه بخش هایی از یک مقاله ( به عنوان مثال شکل ها ) وجود دارد که قبلاً منتشر شده اند و شما مجدداً از آن ها استفاده کرده اید ، باید از صاحبان آن ، اجازه گرفته و در بخش تقدیر و تشکر و یا در پا نویس مقاله به آن اشاره کنید. چنانچه از کارشناس زبان انگلیسی جهت مرور و اصلاح متن مقاله ( مثل مترجم یا ویراستار ) ، کارشناس آمار و همچنین افرادی برای جمع آوری اطلاعات و غیره کمک گرفته اید ، باید در این بخش از همکاری آن ها تشکر به عمل آورید. (Graf et al. 2009, ICMJE 2010) ، البته باید توضیح داده شود که آن ها مسئولیتی در قبال نسخه نهایی مقاله به عهده ندارند. باید مطمئن نمایید که شما رضایت تمام افرادی که نامشان در این قسمت آورده می شود را از قبل گرفته اید ( Appendix: Ethics را ببینید ).

· منابع (References) :

منابع تمامی اطلاعاتی که از مطالب چاپ شده ی قبلی استخراج کرده اید ، باید در این بخش ذکر شود. در فهرست منابع ، باید به تمام اطلاعاتی که برای پیدا کردن آن منبع در کتابخانه یا اینترنت مورد نیاز است ، اشاره شود. در مورد مطالب چاپ شده به زبانی غیر از انگلیسی ، باید عنوان مقاله به زبان اصلی ارائه شود ( در صورت لزوم باید عین عبارت آن کلمه به کلمه و براساس دستور زبان انگلیسی ترجمه شود) ، در صورت امکان ، در ادامه ، باید ترجمه انگلیسی آن نیز در پرانتز آورده شود (CSE 2006). از ارجاع به اطلاعات غیر قابل دسترسی اجتناب کنید. اطلاعات چاپ نشده را نباید وارد فهرست منابع کنید. اگر اشاره به آن ضروری است ، باید آن را در متن اصلی مقاله توصیف کنید ، و از صاحب آن اثر جهت نقل اطلاعات کسب اجازه کنید.

· ممکن است برای بعضی مقالات تئوریک ، مروری یا بررسی موارد بیماران و غیره ، ساختار مقاله مقاومتی مناسب باشد (Gasparyan et al. 2011).

· در بعضی مقالات ، یک خلاصه ی کوتاه به زبان دیگر نیز آورده می شود ، که این در بسیاری از زمینه های پژوهشی مفید است.

· به یاد داشته باشید که ساختار خلاصه مقاله ، حجم آن ، ساختار فهرست منابع و … باید با دستور العمل نویسندگان هر ژورنال مطابقت داشته باشد.

به اختصار بنویسید تا از اتلاف وقت داوران مقاله و مخاطبان آن جلوگیری شود.

· اطلاعاتی را که با سوالات پژوهشی مطالعه ی شما ، که در بخش مقدمه گفته اید ، مرتبط نیستند را در مقاله ذکر نکنید. تعداد مقالاتی که به آن ها اشاره می کنید نباید بیش از حد زیاد باشد – از آوردن مثال های متعدد ولی مشابه بپرهیزید.

· قسمت هایی از مقالات قبلاً چاپ شده ی خود را در مقاله جدید کپی نکنید و همزمان یک مقاله را جهت چاپ برای بیش از یک ژورنال ارسال ننمایید. در غیر این صورت ، باید مسئولیت تکرار آن را به عنوان نشر اضافه (redundant publication) بپذیرد ( به COPE flowcharts مراجعه شود). البته این مطلب در مورد چاپ ابتدایی مقاله به عنوان مثال در کتابچه خلاصه مقالات کنفرانسها مصداق ندارد کنفرانسها مصداق ندارد (BioMed Central policy,O`Connor 1991). علاوه بر این ، چاپ دوباره مقاله در صورتی که برای دو گروه مخاطب کاملاً متفاوت ( برای مثال به یک زبان دیگر یا برای متخصصان و جمعیت عمومی ) صورت گرفته باشد و تأئیدیه سردبیران هر دو ژورنال را گرفته باشد مورد قبول می باشد (ICMJE 2010). در هر صورت در پانویس صفحه عنوان مقاله دوم باید به مقاله ارائه شده است ، ترجیحاً نباید در بخش های دیگر مقاله تکرار شوند. به استثناء خلاصه مقاله ، اشاره به زیر نویس شکل ها و پاراگراف مربوط به نتیجه گیری اشکالی ندارد.

· ضرورت وجود تمامی شکل ها و جداول را کنترل کنید. اطلاعاتی که در جدول ارائه شده است نباید در شکل ها تکرار شود ( و یا بالعکس ). فهرست طولانی از اطلاعات نباید در متن تکرار شود.

· زیر نویس جداول و شکل ها باید حاوی اطلاعات بوده ولی مختصر باشد. اگر اطلاعات مشابهی در جدول و شکل های متعدد تکرار می شود ، شکل زیر نویس آن ها نیز باید مشابه باشد.

· ترجیحاً از توضیح واضحات ( مثل “جنگل ها اکو سیستم های بسیار مهمی هستند” ) و سایر عبارات زیادی بپرهیزید ( مثل “همه به خوبی می دانند که …”).

· اگر یک عبارت علمی طولانی به دفعات زیاد تکرار می شود ، مخفف آن را در اولین باری که آن عبارت در متن اصلی مقاله آورده شده است را تعریف کرده ، و سپس از مخفف آن استفاده نمایید.

· در صورت لزوم تردید خود را ابراز کنید اما از طفره رفتن زیادی اجتناب کنید ( به عنوان مثال بهتر است بگوئید ” پتانسیل آن را دارد ” به جای آنکه بگویید ” ممکن است احتمالاً پتانسیل آن را دارد ” به جای آنکه بگویید ” ممکن است احتمالاً پتانسیل آن را داشته باشد. ” به هر حال ، نتایج خود را بیش از اندازه تعمیم ندهید.

· برای تمامی اعداد از شکل عددی ( نه حروفی ) استفاده کنید. حتی برای اعداد یک رقمی به استثناء صفر ، یک ( اگر همراه با واحدهای اندازه گیری نباشد ) و هر مورد دیگری که احتمال خطا در درک مطلب وجود دارد. به عنوان مثال در آغاز جملات یا بیش از مخفف هایی که در آن ها عدد وجود دارد (CSE 2006).

شفاف بنویسید تا فهم مطلب را تسهیل کنید. متن را قابل خواندن بنویسید.

محتوای علمی

· به طور واضح بین اطلاعات و ایده های خود با مواردی که در مقالات قبلی خود یا دیگران بوده است تمایز قائل شوید درهر جایی که لازم بود ارجاع به مطلب قبلی را ذکر کنید. ترجیحاً زمانی که متنی از منبع دیگری را استفاده می نمایید ، این موضوع حتی در زمان ترجمه متون نیز صادق می باشد. چنانچه مجبور به کپی کردن تمام جمله یا متن طولانی از جایی هستید ، آن را در داخل کاماهای وارونه قرار دهید ( به عنوان مثال ORI 2009, Kerans & de Jager 2010.). در غیر اینصورت مرتکب سرقت ادبی ( به فلوچارت COPE‌ مراجعه شود )‌ و یا سرقت ادبی از خود خواهید شد.

ترجیحاً بر اساس متونی که توسط افراد انگلیسی زبان نوشته شده است از مناسب بودن عبارت علمی به زبان انگلیسی که در متن مقاله آمده اند مطمئن شوید ( اطمینان حاصل کنید ). ترجمه های ادبی اغلب اشتباه هستند (‌ به عنوان مثال برخی از مترجمان کلماتی را اختراع می نمایند که وجود خارجی ندارند و به آن کلمات ،‌ دوستان دروغین یا false friends می گویند ). اگر در مورد کلمه یا عبارتی تردید دارید می توانید تعریف آن را در دیکشنری انگلیسی جستجو کنید ؛ همانطور که بسیاری کلمات نادرست استفاده شده اند. ( برای مثال سه ماهگی با اشاره به بارداری حیوانات ، به Baranyiova 1998 مراجعه کنید ). شما همچنین می توانید یک کلمه یا عبارت را در ویکیپدیا جستجو کنید و سپس نتایج را با زبان بومی خودتان و با زبان انگلیسی مقایسه کنید ، تا از مترادف بودن دو عبارت اطمینان پیدا کنید. اگر چه ویکیپدیا همیشه یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد نیست.

· اگر کلمه ای هست که در اغلب ترجمه ها استفاده می شود ، اما به ندرت در کشورهای انگلیسی زبان به کار می رود ، سعی کنی آن را با یک کلمه ی مترادف شناخته شده تر در زبان انگلیسی جایگزین کنید ( به عنوان مثال به جای “Phytocoenosis” بهتر است از “Plant Community” استفاده کنید ). چنانچه یک عبارت علمی هیچ مترادف مناسبی به زبان انگلیسی ندارد ، می توانید آن را به اختصار و دقیق تعریف کنید و یک ترجمه انگلیسی قابل قبول از آن را پیشنهاد نمایید.

· اگر عبارت علمی غیر رایج یا مبهمی در متن شما وجود دارد ، آن را در هنگام اولین کاربردش در متن ، توضیح دهید. می توانید در صورت وجود ، مترادف های آن را فهرست کنید تا مخاطب بتواند مطلب شما را راحت تر جستجو نماید. البته باید در بخش های بعدی فقط یک شکل آن را به کار برید تا ایجاد ابهام نکند. استفاده از لغت نامه های رسمی که توسط انجمن های علمی ایجاد می شوند ، ارجحیت دارد.

· از عبارت روشن و واضح استفاده نکنید تا خواننده مجبور نباشد منظور شما را حدس بزند. ( Appendix: Ambiguity را ببینید)

· هنگامی که اطلاعاتی را به صورت درصد بیان می کنید توضیح دهید که چه معیاری را به صورت ۱۰۰٪ در نظر می گیرید. وقتی در مورد ارتباط ، همبستگی و … دو مقدار صحبت می کنید ، مشخص کنید مقدار را با کدام مقدار دیگر مقایسه می کنید.

· استفاده از واحدهای اندازه گیری SI و درجه سلسیوس همواره ارجحیت دارد.

· برخلاف بسیاری از زبان های دیگر ،‌ در زبان انگلیسی رقم اعشار با نقطه ( نه کاما ) از عدد کامل جدا می شود. در اعدادی که بیش از ۴ رقم در سمت چپ یا راست این نقطه قرار می گیرند ، باید از فضاهای کوچک ( نه کاما ) بین گروه های سه تایی اعداد درهر جهت از نقطه اعشار ، استفاده کنید (CSE 2006)

· برای مشخص کردن قرن ، ماه و مانند آن ، از اعداد رومی استفاده نکنید چرا که این کار در زبان انگلیسی متداول نمی باشد. به علت تفاوت تاریخ گذاری در متون آمریکایی و انگلیسی ( پایین را ببندید ) ترجیحاً ماه ها را به صورت نام کامل یا سه حرف اول آن ها مشخص کنید (CSE 2006).

· اگر اسامی جغرافیایی مکان هایی که کمتر شناخته شده است را ترجمه می کنید باید در صورت امکان اسم اصلی آن ها را هم ذکر نمایید. برای مثال:

“Kampinos Forest (Puszcza Kampinoska”. افزودن بعضی اطلاعات از جمله موقعیت مکانی ، آب و هوایی و … هم می توانید برای خواننده مفید باشد.

· به یاد داشته باشید که مخاطب اصلی نوشته شما افراد خارجی هستند ، که ممکن است از شرایط خاص ، طبقه بندی ها یا مفاهیمی که در کشور شما به طور معمول شناخته شده است ، آگاهی نداشته باشند. بناباین ، اضافه کردن پاره ای از توضیحات ممکن است ضرورت داشته باشد (Ufnalska 2008). به عنوان مثال ، گیاه معروف Erigeron annuus که در بعضی کشورها به آن Stenactis annua گفته می شود ، در متون انگلیسی باید اسمی که مورد تائید بین المللی است به کار رود ، و مترادف ( های ) آن داخل کروشه اضافه شود.

ساختار متن

جملات به طور معمول نباید خیلی طولانی باشند. ساختار آن ها باید نسبتاً ساده باشد ، فاعل در نزدیکی فعل خود قرار گرفته باشد (Gopen & Swan 1990). به عنوان مثال از به کار بردن کلماتی که فهم مطلب را دشوار می سازد ، بپرهیزید. مثلا به جای اینکه بنویسید ” اندازه گیری مقدار X انجام پذیرفت …” بنویسید ” مقدار … اندازه گیری شد ” (Appendix: Simplicity را ببینید). از ساختارهای مجهول بیش از حد استفاده نکنید ( مانند Norris 2010 ). هنگام ترجمه ، در صورت لزوم ساختار جملات را اصلاح کنید تا بتوانید پیام آن مطلب را درست تر و شفاف تر نقل کنید. (Burrough – Boenisch 2003).

· متن باید پیوستگی و ساماندهی منطقی داشته باشد تا به راحتی بتوان آن را دنبال کرد. ( Appendix: Cohesion را ببینید‌ )

· هر پاراگراف ترجیحاً می بایست با یک جمله اصلی شروع شده و جملات بعدی در جهت پردازش بیشتر جمله اولیه باشند.

· برخلاف بعضی زبان های دیگر ، در انگلیسی این امکان وجود دارد که برای تسهیل درک مطلب از ترکیب های یکسان استفاده شود. برای مثال وقتی می خواهیم اطلاعات مشابه را با هم مقایسه کنیم ، می توانیم به جای نوشتن “It was high in A, medium for B and low in the case of C” بنویسیم “and low in C, medium in B , It was high in A”

· شکل ها و جداول را طوری تهیه کنید که به راحتی قابل درک باشد و در آن ها نیازی به ارجاع به متن اصلی مقاله وجود نداشته باشد. اطلاعاتی را که مفید نیستند حذف کنید ( برای مثال ستونی که در تمامی ردیف ها ، مقادیر یکسانی دارد را حذف کنید و درباره ی آن در پانویس جدول توضیح دهید).

· از مخفف ها تنها در صورتی که جای کافی برای نوشتن کل عبارت وجود ندارد و یا به منظور هماهنگی با سایر قسمت ها استفاده کنید. در زیر نویس شکل ها یا در پانویس ها جداول ، تمامی مخفف ها و علائمی که واضح نیستند را ، تعریف کنید ( برای مثال error bar ها ممکن است بیانگر انحراف معیار ، خطای استاندارد یا فاصله اطمینان باشند ). به یاد داشته باشید که از نقطه برای رقم اعشار استفاده کنید ( نه کاما ) و در جایی که لازم است محورها را در شکل ها نامگذاری کنید و واحدهای اندازه گیری را ذکر کنید.

· از جداول متنی زمانی استفاده کنید که می خواهید مجموعه ای کوچک از اطلاعات را ارائه دهید (Kozak 2009) ( Appendix: Text-tables را ببینید ).

· در فهرست ای طولانی ( مثلاً فهرست مخفف ها و … ) ترجیحاً هر بخشی را با علامت “;” از یکدیگر جدا کنید ، که حد فاصل بین نقطه و کاما می باشد.

مسائل مربوط به زبان :

· در هر جاییکه به کار بردن عبارات علمی ضرورتی ندارد ، از کلمات رایج و ساده استفاده کنید. البته باید از به کار بردن عبارات محاوره ای و مصطلح ، همین طور افعال دو قسمتی (‌مثل “play off” و “find out” و … ) ک اغلب درک آن ها برای افراد غیر انگلیسی زبان دشوار است ، اجتناب کنید (Geercken 2006).

· مخفف ها را زمانی تعریف کنید که برای اولین بار در متن اصلی مقاله دیده می شوند ( در صورتی که برای خواننده ناشناخته هستند ). از مخفف های متعدد و متفاوت بیش از حد استفاده نکنید ، چرا که درک مطلب شما را دشوار می سازد. عباراتی که به ندرت در متن استفاده می شوند را مخفف نکنید. از به کار بردن مخفف ها در خلاصه مقاله بپرهیزید.

· به طور معمول ، وقتی درباره چگونگی اجرای مطالعه خود ، یافته های خود یا آنچه پژوهشگرهای دیگر انجام داده اند صحبت می کنید ،‌ از زمان گذشته استفاده کنید. ترجیحاً در عبارات اصلی و تفسیر اطلاعات ( به عنوان مثال قسمت آنالیز آماری و نتیجه گیری ) یا در مواردی که در مورد محتوای مقاله خود به ویژه جداول و اشکال صحبت می کند از زمان حال استفاده نمایید (Day & Gastel 2006)

· هنگامی که در مورد خودتان مطلبی می نویسید ، از به کار بردن کلماتی از قبیل “نویسنده” یا “نویسندگان” “The author(s)” خودداری کنید ، چرا که ایجاد ابهام می نمایید. به جای آن ، در صورت لزوم ، می توانید از کلماتی مانند “I” یا “w” و یا عباراتی مثل “in” this study” ، “our results یا “in our opinion” استفاده کنید (Hartley 2010, Norris 2011). توجه داشته باشید که تنها زمانی از عبارت “this study” استفاده می شود که می خواهید به نتایج جدیدخودتان اشاره کنید. اگر می خواهید در مورد مقاله ای که در جمله قبلی به آن اشاره کرده اید صحبت کنید ، بنویسید “this study”. اگر مقصود شما نویسندگان یک مقاله است که به آن ارجاع داده اید ، بنویسید “those authors”.

· به یاد داشته باشید در متون علمی ، کلمه “which” را در عبارات نامعین (non-defining clause) و کلمه “that” را در عبارات معین (defining clause) به کار می برند.

· وقتی از کلمات دو پهلو استفاده می کنید ، مطمئن شوید که معنی مورد نظر شما از محتوای متن قابل درک می باشد. مطابقت تعداد فعل و فاعل ها و همچنین مرجع ضمایر را از لحاظ دستور زبان کنترل کنید ( این موضوع در متون ترجمه شده بسیار اهمیت دارد ). توجه داشته باشید که بعضی از اسامی جمع مکسر دارند. ( Appendix: Plrals را ببینید )

· متن را با صدای بلند بخوانید تا از درست بودن علامت گذاری ها مطمئن شوید. در هر وقفه از قرائت باید کاما یا سایر علائم گذاشته شود ، تا درک مطلب را مختل نکند ( برای مثال به تفاوت این دو جمله دقت کنید :

“no more data are needed” و “no, more data are needed” املاء کلماتی بایست یکنواخت باشد. نگارش باید یا تابع قوانین املاء و تاریخ گذاری آمریکایی باشد ، یا تابع قوانین انگلیسی. ( برای مثال در انگلیسی می نویسد “۲۱ Jan 2009” و در آمریکایی می نویسد “Jan 21, 2009”. ژورنال مورد نظر خود را از نظر اینکه از کدام شکل املاء ( آمریکایی یا انگلیسی ) تبعیت می کند کنترل کنید و سپس روش مورد نظر آن را پیش بگیرید. ( Appendix: Spelling را ببینید ).

· از یک همکار مجرب خود بخواهید که متن شما را بخواند و نقاط مبهم آن را به اطلاع شما برساند.

Translation: Seyed Hesameddin Abbasi/ترجمه ،

Abbasi.hesam@gmail.com

Reviewed by Shirin Heidari

Shirin.heidari@iasocietv.org

منتشر شده در روش تحقیق

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *