رفتن به نوشته‌ها

مرکز رشد دانشگاه آزاد کاشان

معرفی مرکز رشد

     امروزه توسعه مبتنى بر دانایى جایگزین توسعه مبتنى بر مواد اولیه و توسعه مبتنى بر سرمایه شده است.  و کشورها به سمت اقتصاد مبتنى بر دانایى یا همان اقتصاد دانش محور در حال حرکت هستند. به عقیده برخى از دانشمندان، دیدگاه آینده، دیدگاه دانایى محورى است که در آن جذب منابع انسانى، جذب دانایى و جذب فناورى اهمیت دارد. در این دیدگاه بیشترین تاکید بر تحقیق و توسعه مى باشد و بدین منظور تربیت و آماده سازى نیروى انسانى کارآفرین مورد توجه قرار مى گیرد و یکى از مراکزى که با هدف پرورش کارآفرین ایجاد مى شود، مراکز رشد است .

…..

 

 *** دریافت پرسشنامه ورود هسته ها به مرکز رشد ***

 

*** دریافت پرسشنامه ورود شرکت ها به مرکز رشد ***

معرفی مرکز رشد

     امروزه توسعه مبتنى بر دانایى جایگزین توسعه مبتنى بر مواد اولیه و توسعه مبتنى بر سرمایه شده است.  و کشورها به سمت اقتصاد مبتنى بر دانایى یا همان اقتصاد دانش محور در حال حرکت هستند. به عقیده برخى از دانشمندان، دیدگاه آینده، دیدگاه دانایى محورى است که در آن جذب منابع انسانى، جذب دانایى و جذب فناورى اهمیت دارد. در این دیدگاه بیشترین تاکید بر تحقیق و توسعه مى باشد و بدین منظور تربیت و آماده سازى نیروى انسانى کارآفرین مورد توجه قرار مى گیرد و یکى از مراکزى که با هدف پرورش کارآفرین ایجاد مى شود، مراکز رشد است .

     مراکز رشد به عنوان حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی هر منطقه از اهمیت وی‍‍‍ژه ای برخوردار است به طوری که در تعاریف جهانی اگر برای یک منطقه بخواهیم راهبردی اندیشمند و هماهنگ مبتنی بر خرد و دانش تدوین نماییم تا به افق مد نظر برسیم بایستی بر روی مراکز رشد برنامه ریزی نماییم. چرا که بر اساس تعریف اقتصاد که اقتصاد یعنی تخصیص منابع محدود به نیازمندی های نا محدود است. در مسیر توسعه ای مناطق و استانها مراکز رشد مصداق واقعی این تعریف از اقتصاد به معنی رشد استانها و مناطق با کمترین هزینه می باشد.

      اقتصاد مبتنى بر دانایى یعنى هنر تبدیل ایده به محصول محصولى که با قیمت مناسب و در زمان مناسب به بازار عرضه مى شود. بنابراین اگر یک اقتصاد، توانایى این را داشته باشد که سه مولفه یاد شده را همزمان ارضا کند و تعداد زیادى موسسه و شرکت نیز در این بدنه فعال باشند، از چنین شرایطى به عنوان اقتصاد مبتنى بر دانایى نام مى بریم .

         بنابراین اقتصاد دانایى محور احتیاج دارد به لشکرى ازشرکت هاى نوآور، ریسک پذیر، باهوش وایجاد شرکت هایى بااین سطح گستردگى نیازمند فرمول هاى سیستماتیک در سطح وسیع است وانتظار براى اینکه بالاخره محصول وارد بازار شود پس مى توان گفت در اقتصاد دانایى نقش بنیانى بر عهده شرکت هاى کوچک ومتوسط است البته شرکت هاىبزرگ هم ستون هاى اصلى اقتصاد دانایى محور به حساب مى آیند. منتهى کارى که از شرکت هاى کوچک برمى آید، از عهده شرکت هاى بزرگ ساخته نیست و کارى که شرکتهاى بزرگ مى توانند انجام دهند از شرکت هاى کوچک برنمى آید. بنابراین لازم است این همه درکنار یکدیگر قرار بگیرند تا اقتصاد مبتنى بردانایى شکل بگیرد.

      مراکز رشد و فنآوری با هدف فراهم آوردن محیط های پژوهشی – تجاری سعی براین دارند که توانایی مراکزمختلف اعم از دانشگاهها ، صنایع و شرکتهای دولتی و خصوصی را بمنظور تجاری کردن نتایج تحقیقاتشان یاری نموده وسعی می نمایند که با تلفیق توانایی پژوهشگران ،کارآفرینان و صاحبان صنایع به توسعه سریع فنآوری کشورکمک نمایند

  مراکز رشدوفنآوری با ایجاد فضای مناسب وارتباط هرچه بیشتر با صنایع ودانشگاهها وبهره گیری این دوعنصر موثردر توسعه وپیشرفت  فنآوری با یکدیگر ،کمک به عملی کردن فنآوری در مراکز صنعتی ،دادن مشاوره های لازم وارتباط مستمربا صاحبان صنایع ودانشگاهها به ترمیم بیشتر این رابطه کمک نموده وبا بهبود تولیدات وصادرات واحدهای صنعتی به توسعه هر چه بیشتر کشور کمک نمایندمراکزرشد وفنآوری با کمک به پژوهشگران وکارآفرینان صاحب ایده وحمایتهای مختلف از آنان برای تبدیل ایده به کسب وکار وکاهش ریسک های تجاری نمودن ایده های نواز طریق کاهش هزینه های بالای راه اندازی کسب وکار ،آشنایی بیشتر اعضا ء تیم مدیریتی وشرکاءبا یکدیگر ، آشنایی با آینده ی صنعت ،بازارو مشتری ، استفاده از خدمات مشاوره ای وفنی وامکانات آزمایشگاهی وکارگاهی دانشگاههای موسس مراکزرشد وفنآوری ،به باروری وتبدیل به کسب وکار شدن ایده وتوانایی رقابت آنهابا کسب وکارهای بزرگ خارج از مرکز رشد کمک می نمایندواین عمل ریسک کسب وکار را کاهش ودرصد موفقیت آنها را در بازار افزایش می دهند

      بنابراین با اجرای ماموریت های اصلی مراکز رشدمی توان ضمن تقویت بیشتر ارتباط با صنعت ولزوم بکارگیری افرادتحصیل کرده در صنایع ، تغییر نگرش دانشگاهها وعملیاتی شدن بیشتر فارغ التحصیلان ، پیشرفت بیشتر صنعت وایجاد فنآوریهای جدید از طریق تبدیل ایده های نوبه دانش فنی وفروش به بخش صنعت به اجرای کسب وکارصنعتی کمک شایان توجهی نمود

مخاطبانمرکز رشد

مخاطبان اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری را بصورت زیر تقسیم بندی نمود

  • مخاطبانی که دارای ایده تجاری مشخص و یا دانش کافی در زمینه مورد نظر هستند اما از توانایی مالی بالایی برخوردار نیستند
  • مخاطبانی که دارای توانایی مالی کافی هستند اما فاقد ایده تثبیت شده تجاری در یکی از حوزه های فناوری میباشند
  • مخاطبانی که ایده تثبیت شده نداشته و از توانایی مالی بالایی برخوردار نیستند اما در رشته های دانشگاهی مرتبط با فناوری سررشته دارند

مخاطبان اصلی شامل : اعضائ هیئت علمی ، دانشجویان درحال تحصیل ویافارغ التحصیل ، واحدهای تحقیق وتوسعه دانشگاه و صنایع باشند

خدمات قابل ارائه به مخاطبان    

۱)    خدمات اسکان :  شامل فضای اداری اختصاصی ، اتاق جلسات ، سالن کنفرانس ، رستوران ، پارکینگ

۲)    خدمات اداری :  شامل منشی گری ، تایپ و تکثیر ، تلفن ، فاکس ، مدیریت مالی ، کارپردازی ، تجهیزات اداری

۳)    خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی :  شامل استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاههای مستقر در مرکزودانشگاه و طرف قرار داد با مرکز رشد

۴)    خدمات شبکه و اطلاع رسانی ، کتابخانه تخصصی :  شامل شبکه اینترنت با سرعت بالا  ، استفاده از کتابخانه مرکز رشد و کتابخانه دانشگاه آزاداسلامی واحدکاشان و سایر کتابخانه های طرف قرارداد با مرکز رشد ، سفارش خرید کتب و مجلات

۵)    خدمات آموزشی :  شامل برگزاری کلاس ها و دوره های تخصصی علمی ، فنی و تجاری از قبیل مدیریت و کنترل پروژه ها ، روش های تحقیق ، تحلیل داده ها ، بازاریابی و سایر دوره های تخصصی بنا به درخواست واحد ها و تشخیص مرکز رشد ، حضور در سمینارها ، کارگاههای آموزشی و نمایشگاهها

۶)    حمایت های مالی :  شامل اعطای وام های کم بهره ، خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ، پرداخت هزینه تعمیرات دستگاهها ، پرداخت حق مشاوره داخل و خارج از مرکز و هزینه شرکت در نمایشگاهها ، هزینه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی خارج از مرکزطبق قرادادومقررات مرکز

کلیه خدمات تقویم به پول شده و طبق مقررات مرکز از گروههای استقرار یافته دریافت خواهد شد

واحدهای فناور و نحوه استقرار 

تعریف واحدهای فناوری :  واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند. این واحدها از جمله شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه های اجرایی هستند

گروههای پذیرش شده به دودسته تقسیم می شوند:

۱)      دوره پیش رشد دوره ای است که در طی آن افراد و گروههای متعدد و علاقمند می توانند در قالب صاحبان ایده نوبا استفاده از خدمات مرکز رشد فعالیت های اولیه خود را در جهت تشکیل تیم کاری ،تولیدنمونه، ورود به بازار و تشکیل واحد فناوری سامان دهند

۲)      دوره رشددوره ای است که شرکت شکل حقوقی گرفته واقدام به تولیدمحدود ،بازاریابی وفروش محصولات و….خواهندنمود

مدت زمان استقرار در دوره پیش  رشد تا ۶ ماه می‌باشدو با تصویب مدیر مرکز تا ۹ ماه قابل تمدید است

زمان استقرار شرکت ها در دوره رشد تا ۳ سال است و با تصویب شورای مرکز رشد تا ۵ سال قابل تمدید می‌باشد

روند استقرار :

  • ارائه طرح تجاری (BP)
  • اعلام پذیرش در دوره پیش رشد و یا رشد به متقاضی پس از مطالعه طرح تجاری وتائیدتوسط شورای مرکز رشد
  • دریافت مدارک، عقد قرارداد استقرار در دوره پیش رشد و یا رشد و اخذ ضمانت‌های لازم
  • تخصیص خدمات، امکانات و اعتبارات به واحد فناور در جهت استقرار
  • ارائه آموزش و مشاوره‌های لازم در جهت استقرار
  • ارزیابی روند فعالیت واحدهای فعال در دوره پیش رشد و رشدتوسط کمیته ارزیابی و شورای مرکز رشد
منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *