رفتن به نوشته‌ها

کلید اولیه ازمون کارشناسی ارشد نا پیوسته سال ۱۳۹۴

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ می رساند، کلید اولیه سوالات بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

نام رشته امتحانی کد رشته امتحانی
C مجموعه مهندسی برق ۱۲۵۱

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۱
۳ ۲
۴ ۳
۵ ۳
۶ ۴
۷ ۲
۸ ۱
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۳
۱۲ ۲
۱۳ ۳
۱۴ ۴
۱۵ ۱
۱۶ ۳
۱۷ ۱
۱۸ ۳
۱۹ ۴
۲۰ ۲
۲۱ ۱
۲۲ ۲
۲۳ ۴
۲۴ ۱
۲۵ ۴
۲۶ ۳
۲۷ ۱
۲۸ ۲
۲۹ ۱
۳۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۳
۳۳ ۲
۳۴ ۱
۳۵ ۲
۳۶ ۴
۳۷ ۱
۳۸ ۳
۳۹ ۴
۴۰ ۴
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۱
۴۴ ۳
۴۵ ۲
۴۶ ۴
۴۷ ۴
۴۸ ۱
۴۹ ۳
۵۰ ۴
۵۱ ۲
۵۲ ۲
۵۳ ۳
۵۴ ۱
۵۵ ۴
۵۶ ۲
۵۷ ۲
۵۸ ۴
۵۹ ۳
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۲
۶۳ ۳
۶۴ ۱
۶۵ ۲
۶۶ ۴
۶۷ ۲
۶۸ ۳
۶۹ ۴
۷۰ ۳
۷۱ ۱
۷۲ ۲
۷۳ ۱
۷۴ ۱
۷۵ ۴
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۳
۷۹ ۲
۸۰ ۱
۸۱ ۳
۸۲ ۳
۸۳ ۲
۸۴ ۴
۸۵ ۳
۸۶ ۴
۸۷ ۳
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۳
۹۲ ۴
۹۳ ۲
۹۴ ۱
۹۵ ۲
۹۶ ۴
۹۷ ۲
۹۸ ۳
۹۹ ۱
۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۲
۱۰۴ ۴
۱۰۵ ۱
۱۰۶ ۳
۱۰۷ ۴
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۱
۱۱۲ ۳
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۲
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۳
۱۲۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۱۲۱ ۲
۱۲۲ ۱
۱۲۳ ۴
۱۲۴ ۲
۱۲۵ ۴
۱۲۶ ۳
۱۲۷ ۴
۱۲۸ ۳
۱۲۹ ۱
۱۳۰ ۳
۱۳۱ ۱
۱۳۲ ۴
۱۳۳ ۲
۱۳۴ ۲
۱۳۵ ۳
۱۳۶ ۴
۱۳۷ ۲
۱۳۸ ۱
۱۳۹ ۳
۱۴۰ ۴
۱۴۱ ۲
۱۴۲ ۱
۱۴۳ ۴
۱۴۴ ۳
۱۴۵ ۱
۱۴۶ ۴
۱۴۷ ۱
۱۴۸ ۴
۱۴۹ ۲
۱۵۰ ۳
منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *